Kwaliteit en keurmerken

Kwaliteit

In oktober 2020 heb ik de Post HBO opleiding tot speltherapeut afgerond bij Hogeschool Utrecht. Daarnaast ben ik lid van het Register Vaktherapie. Deze stelt hoge eisen op het gebied van werkervaring, nascholing, supervisie en intervisie waar ik aan voldoe.

Ik laat me jaarlijks bijscholen en daarnaast heb ik regelmatig overlegmomenten met collega’s en doe mee met meerdere intervisiegroepen.

Alle gegevens van cliënten worden bewaard volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat de gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. Zonder toestemming mogen er nooit gegevens doorgegeven worden aan derden.

Aangesloten bij